Bestuursleden

oplopend sorteren
Voorzitter De heer John Wauben john@dogshowmaastricht.nl
Secretaris Mevrouw Ricky Lochs-Romans htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl
Penningmeester De heer Peter Hikspoors peter@dogshowmaastricht.nl
Lid Mevrouw Len Bakker stokkemferry@online.nl
Lid De heer Sjef Sinkovec sjef@dogshowmaastricht.nl
Lid Mevrouw Henriette Mos hmmos34@gmail.com
Lid Mevrouw Cath van der Velde cath@dogshowmaastricht.nl