Campers tijdens de Internationale Hondententoonstelling in het MECC te Maastricht

Met de directie van het MECC zijn afspraken gemaakt over het parkeren van Campers en Caravans tijdens de  48e Internationale Hondententoonstelling die op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 in het MECC te Maastricht gehouden worden. 

De afspraken zijn als volgt

  • De Campers en Caravans mogen alleen geparkeerd worden op P2  Deze parkeerplaats grenst direct aan de hallen die voor de rashondenshows gebruikt worden.
  • Het verschuldigde bedrag voor het gebruik van deze parkeerplaats is vanaf  uw aankomst totdat u het terrein verlaat. Het parkeergeld  ( € 16,- per dag )kunt u betalen via de parkeerautomaat als u het terrein gaat verlaten.
  • Omdat het aantal plaatsen beperkt is, geldt dat de exposanten die vooraf inschrijven, een plaats kunnen krijgen. Voor anderen geldt dat er geen plaats meer is als het maximum aantal campers/caravans bereikt is. Zij kunnen verder niet bij het MECC staan en moeten naar campings in de omgeving.
  • Er zullen geen extra stroom en/of watervoorzieningen zijn. Wel zorgt de organisatie voor afvalcontainers. Gebruikers van de Parkeerplaats worden dringend verzocht geen afval achter te laten dan in de daarvoor bestemde containers.
  • Ook op P2 en de andere bij het MECC horende terreinen geldt zonder uitzondering een opruimplicht voor de uitwerpselen van honden.

Wij vertrouwen op uw medewerking. De toezichthouders zijn bevoegd en geïnstrueerd verbaliserend op te treden.

  • De parkeerplaats is open van vrijdag 16 september 09.00 uur tot uiterlijk maandag 19 september 08.00 uur. In verband met het gebruik van dit terrein door bedrijven, moet dit maandagmorgen geheel vrij opgeleverd worden.
  • Exposanten die met campers en/of caravan van dit terrein gebruik willen maken, moeten zich vooraf inschrijven via bijgevoegd formulier. Er geldt, wie het eerst komt, het eerst maalt. Het formulier moet uiterlijk 13 september 2022 aan ons
    mailadres monja@dogshowmaastricht.nl verzonden worden.

Wij zijn blij dat onze exposanten zo dicht mogelijk bij het MECC kunnen overnachten. Het vertrouwen dat de directie ons gaf willen wij op geen enkele wijze beschamen. Wij vertrouwen er dan ook op dat het gebruik van de Camper en Caravan Parkeerplaats verantwoord gebeurd, dat afval en hondenuitwerpselen meteen opgeruimd worden en in de daarvoor bestemde afvalcontainers gedeponeerd worden. Ook verwachten wij dat u de nachtrust van omwonenden en uw mede campers respecteert.  Wij verzoeken u dan ook om   vanaf 23 uur de nachtrust te respecteren.

Het aanmeldingsformulier zie rubriek downloads