FCI Group 04

Datum keuring: 
zaterdag, 30 september, 2017

 

  JUDGE MAINRING GROUP  4 Mr Peter Friedrich Berchtold A
           
148 Dachshound Smooth Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A
148 Dachshound Long Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A
148 Dachshound Wire Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A
148 Miniature Dachshound Smooth Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A
148 Miniature Dachshound Long Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A
148 Miniature Dachshound Wire Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A
148 Kaninchen Dachshound Smooth Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A
148 Kaninchen Dachshound Long Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A
148 Kaninchen Dachshound Wire Haired Mr. Peter Friedrich Berchtold A