Bestuursleden

De heer John Wauben

Voorzitter

 john@dogshowmaastricht.nl

Mevrouw Ricky Lochs-Romans

Secretaris

 htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl

De heer Peter Hikspoors

Penningmeester

 peter@dogshowmaastricht.nl

Mevrouw Len Bakker

Lid

 stokkemferry@gmail.com

Mevrouw Tovie Hermans-Janssen

Lid

 toviejanssen@hotmail.com

Mevrouw Monja Hermans-Remmerswaal

Lid

 2504monja@gmail.com

De heer Martin van de Loo

Lid

 vandeloo.martin@gmail.com